PERFORMANCE STORYBOARD®

ŠTO JE PERFORMANCE STORYBOARD®?

PERFORMANCE STORYBOARD® je digitalno rješenje, koje uključuje niz alata za redovite radne procese, posebno za postupke stalnog poboljšanja. Osnova tih alata su provjerene i međunarodno priznate metode, poput 5S, Kaizen, TPM - Totalno produktivno održavanje, 6 SIGMA i drugi projekti rješavanja problema i uklanjanja gubitaka, temeljeni na principima PDCA, DMAIC.

PERFORMANCE STORYBOARD® može osigurati učinkovitije radne aktivnosti, kao što su rješavanje problema, projekti kroničnih gubitaka ili uklanjanja gubitaka, obrada neuspjeha (near miss), upravljanje potencijalnim rizikom za kvarove ili nepravilnosti, analiza KPI, provođenje audita i drugih procjena, za upravljanje dužih kvarova na strojevima itd.

ZAŠTO PERFORMANCE STORYBOARD®?

Svi vi, koji provodite različite metode LEAN organizacije, sigurno znate koliko je teško kontrolirati veliki broj kontinuiranih procesa unapređenja, aktivnosti. Potrošili ste previše vremena i energije na komunikaciju, kako biste svim zaposlenicima osigurali pouzdane i jasne informacije.

Pomoću softvera PERFORMANCE STORYBOARD® osigurat ćete strukturiraniji rad, sljedivost i značajno poboljšati vizualnu kontrolu i optimizirati redovite tijekove rada i procese stalnog poboljšanja, upravo zbog mnogih prepreka koje nastaju zbog rada na papiru.

Performance management
Paperless factory

S PERFORMANCE STORYBOARD® možete:

poboljšati svoje dnevne LEAN aktivnosti,

 dobiti jednostavne i vizualne alate za svakodnevni rad,

 uštediti vrijeme i novac,

potrošiti manje energije i materijala i na taj način pozitivno utjecati na okoliš,

učiniti aktivnosti, kao što su rješavanje problema, uklanjanje gubitaka, audite i upravljanje KPI-om, efikasnijim,

 nadograditi procese kontinuiranog poboljšanja.

Računalna aplikacija PERFORMANCE STORYBOARD® omogućava vam:

✔  Skraćenje vrijemena postupka do 25%.

✔  Povečanje utrška za 45%.

 Poboljšanje nadzora i transparentnost između svih hijerarhijskih razina za 100%.

 Poboljšanje zadovoljstvo zaposlenika.

 Podići kvalitetu i robusnost obrade informacija u realnom vremenu.

ACP - Analysis of Causes for Problem 

Rješavanje problema trenutno je kompetencija broj jedan u svijetu. Među najčešće korištenim metodama na području poznate su: 8D izvješće, QC story, A3, QRQC i drugi slični alati za rješavanje problema, kronični projekti uklanjanja gubitaka po strukturi PDCA, DMAIC…

Jednim alatom bilježimo cjelokupni postupak rješavanja problema, kako na operativnoj tako i na organizacijskoj razini. Tok podataka, koji diktira alat, u skladu je sa svim ovim metodama, od početnih koraka, preko analize osnovnih uzroka (eng. Root Cause Analysis), pa sve do upravljanja i nadgledanja učinkovitosti akcija.

SAM - Small Activity Management

SAM je softverski alat za strukturirano upravljanje manjim aktivnostima.

Vođenje klasičnih aktivnosti ili mjera u tabelarnom obliku, označavanje nedostataka karticama (eng. tagging), obrada skoro događaja (near miss), rješavanje jednostavnih problema, rad u timu, pronalaženje osnovnoga uzroka analizom 5 x zašto i još mnogo više, možete zamijeniti sa samo jednim pomagateljem, kojeg zovemo SAM - Small Activity Management.

Pored univerzalnosti, jaka strana alata SAM su i jednostavnost i vizualnost.

DAM - Daily Audit or Assessment Management

Izazov, kako učinkovito voditi cjelokupan proces određene kontrole, rješava alat DAM – Daily Audit Management, koji je izvrsna zamjena klasičnog izvođenja audita i ostalih procjena pomoću upitnika na papiru, kao i vođenje aktivnosti u tabelarnom obliku (Excel …).

DAM – Daily Audit Management je programski alat za strukturirano izvođenje audita, dijagnostika i ostalih procjena na osnovi pitanja ali kriterija. Ocjenjivanje se izvodi s pomoću računala, tablice ali pametnoga telefona. Program uključuje neposredno dodavanje dokaznoga materijala, komunikaciju i vođenje korektivnih ili usavršavanih aktivnosti, koje proizlaze iz nalaza procjene.

ESB - Enterprise Schedule Builder

ESB - Enterprise Schedule Builder

Sastanci, timski rad i projekti sastavni su dio svakog profesionalnog okruženja. Omogućuju nam umrežavanje zaposlenika, razmjenu ideja, upoznavanje sa situacijom, dijeljenje zadataka, koje je potrebno obaviti, praćenje realizacije, rješavanje problema ... Kod pretrage navedenih procesa rada (work flow) susrećemo se sa mnogim prilikama za poboljšanje.

Pomoću aplikacije ESB – Enterprise Schedule Builder možemo učinkovito upravljati različite projekte i upravljamo radne susrete.

 

PMB - Performance Management Board

PMB - Performance Management Board

Jedan od glavnih izazova, s kojim se kao voditelji susrećemo, nije dizajn i stvaranje vizije, već prije svega provedba odabrane poslovne strategije.

Učinkovitost u implementaciji strategije i sustavno vođenje mogu se poboljšati pomoću PMB - Performance Management Board, koji podržava gotovo cjelokupni proces HOSHIN KANRI, kojim možemo voditi mjere i projekte za postizanje postavljenih ciljeva. U slučaju, da ciljevi možda nisu postignuti, možemo, ovisno o obliku problema, u kombinaciji s drugim alatima, rješavati probleme na strukturiran način.

ACF - Analysis of Causes for Failure 

Slično, kao rješavamo problem kvalitete, reklamacije …, s ciljem kontinuiranog poboljšanja, možemo djelovati u slučajevima duljih zastoja (zbog kvara opreme). Ova metoda rada vrlo je poznata svima, koji primjenjuju originalnu metodu TPM - Total Productive Maintenance. Isprobanu metodu optimiziranja procesa kurativnoga ili interventnoga održavanja smo digitalizirali alatom ACF - Analysis of Causes for Failure.

VCB - Visual Communication Board

VCB - Visual Communication Board

Komunikacija olakšava širenje znanja i oblikuje odnose među ljudima. Ljudi komuniciramo putem osobne komunikacije i također putem različitih medija. Softver VCB - Visual Communication Board omogućava opću i lokalnu elektroničku komunikaciju, bilo gdje u tvrtki. Dokumenti se mogu prikazati na različitim ekranima i u različitim formatima.

 

BDM - Business Document Management

BDM - Business Document Management

Upravljanje dokumentima jedan je od neophodnih procesa u svakom poduzeću, koji uključuje upravljanje, praćenje i pohranu dokumenata. BDM – „Business Document Management” sustav je, koji nam pomaže organizirati i prikazati dokumente, koji su vam potrebni na određenom radnom mjestu. Sustav uključuje i snimanje i postupak odobravanja dokumenta, koji se napokon prikazuje na željenom mjestu.

BDM omogućava organizaciju dokumenata prema mjestu njihovog prikaza i uporabe, kako biste imali potreban dokument u ruci točno tada, kada nam zatreba.

Jeste li zainteresirani za softver i želite web prezentaciju?