Začnimo

LEAN AKADEMIJA 2024 | LEAN SISTEM 4.0 | Ljubljana, Hotel Mons | 17.4.2024

 

Potem, ko smo lansko leto preživeli na trnih zaradi inflacije, ob negotovih tržnih razmerah in grožnji za recesijo, so vodstveni kadri v podjetjih za leto 2024 previdno optimistični.

V večini postavljajo obvladovanje stroškov kot glavno prednostno nalogo za reševanje dolgotrajnih gospodarskih, finančnih in geopolitičnih vprašanj.

LEAN SISTEMI 4.0 so nova priložnost, da podjetja ustvarijo prihranke in ne omejijo moči rasti! Gre za nov inovativen pristop, ki združuje digitalizacijo in kulturo nenehnih izboljšav.

Čeprav ta pristop obeta izboljševanje učinkovitosti in konkurenčnosti, prinaša tudi svoje izzive. Med njimi so zahtevna tehnološka integracija, varovanje podatkov, pomanjkanje lean in digitalnih kompetenc, začetne oz. dodatne investicije, vodenje sprememb, kakovost podatkov, medsebojna povezljivost, regulativna skladnost, kompleksnost implementacije ter tveganje zastarelosti.

Za uspešno naslavljanje teh izzivov je potrebno premišljeno načrtovanje, učinkovito upravljanje sprememb, stalno usposabljanje ter zavezanost kulturi nenehnega izboljševanja.

Organizacije so pred novo nalogo, da pristopijo k razvoju in implementaciji lastnega Lean sistema 4.0 z jasno strategijo, vključijo vse deležnike ter zagotovijo, da se integracija tehnologij usklajuje z osrednjimi poslovnimi cilji.

Več kot dovolj argumentov, da spregovorimo o izzivih in pomembnosti prizadevanj za transformacijo v smeri LEAN SISTEMOV 4.0.

CENTER LEAN ODLIČNOSTI

V sklopu programa bomo predstavili zasnovo regijskega centra Lean odličnosti, ki vsem zainteresiranim podjetjem in investitorjem odpira možnosti sodelovanja v razvojnih projektih Lean sistemov 4.0.

DNEVNI RED LEAN AKADEMIJE 2024:

08:30 - 09:00DOBRODOŠLICA IN PRIJAVA
09:00 - 09:35TOVARNA PRIHODNOSTIYohan Grillot - CEO | SESA SYSTEMS - Francija
09:40 - 10:10KVP - PROCES STALNIH IZBOLJŠAV IN KATA COACHINGMarko Jagar - Vodja vitke proizvodnje | Carthago d.o.o.
10:15- 10:40ODMOR S PRIGRIZKI IN MREŽENJE
10:40 - 11:10KLJUČNI KADRI IN KOMPETENCE ZA USPEH LEAN SISTEMA 4.0Bojan Šinkovec - CEO | DEMETRA Lean Way d.o.o.
11:15 - 11:50SINERGIJA JAPONSKE IN SLOVENSKE KULTURE ZA USPEHHubert Kosler in Andrej Gornik | Yaskawa
11:50 - 12:40ODMOR ZA KOSILO
12:40 - 13:10IZZIVI PRI IMPLEMENTACIJI KAIZEN FILOZOFIJEVladimir Martinenko | Marty Consulting
13:15 - 13:45IZGRADNJA MODELA ODLIČNOSTIMag. Sintija Križnič | Elpro Križnič d.o.o.
13:50 - 14:25PRIKAZ DELOVANJA KONCEPTA LEAN SISTEM 4.0Tadej Travnikar - CSM | DEMETRA Lean Way d.o.o.
14:30 - 14:50CENTER LEAN ODLIČNOSTIBojan Šinkovec - CEO | DEMETRA Lean Way d.o.o.
14:55 - 15:15RAZGLASITEV LEAN EXCELLENCE 4.0 AWARD
15:20 - 15:30ZAKLJUČEK, VPRAŠANJA, PRESENEČENJE

8.30 - 9.00

DOBRODOŠLICA IN PRIJAVA

9.00 - 9.35  

TOVARNA PRIHODNOSTI v angleškem jeziku

Yohan GRILLOT – CEO | Sesa systems – Francija

 

Vsebina:

 • INDUSTRIJA 4.0 - digitalni vizualni management
 • ERGONOMIJA in kakovost življenja pri delu
 • Vizualna orodja za podporo pristopom: 5S, TPM, PDCA, HOSHIN, SMED, KAIZEN, KANBAN, Visual Management in LEAN Office
SESA SYSTEMS je proizvajalec industrijske opreme in vodilno podjetje v vizualnem managementu na svetu. Njihovi izdelki najdejo prostor v podjetjih in industrijskih skupinah, ki oblikujejo svoje delovno okolje po najvišjih standardih VIZUALNE TOVARNE in načelih »LEAN« STRATEGIJE. Inovativnost in nenehno izboljševanje je ključ njihovega uspeha! Registriranih imajo že 8 patentov, 240 modelov in vsako leto ponudijo vsaj 150 novih izdelkov vrhunskega dizajna in odlične kakovosti. Moč digitalizacije so prepoznali že pred leti in tako še pravočasno začeli z razvojem konkurenčnih produktov in programskih rešitev v smeri industrije 4.0.

9.4010.15

KVP - PROCES STALNIH IZBOLJŠAV IN KATA COACHING

Marko Jagar I Carthago d.o.o.

 

 

Vsebina:

 • Delovanje sistema „KVP“ -  proces nenehnega izboljševanja
 • KATA Coaching - izvajanje dnevne rutine za reševanje izzivov
 • Dobre izkušnje v rabi digitalnih rešitev

 

Nemški proizvajalec avtodomov Carthago je s slovenskima obratoma v Odrancih in Ormožu brez dvoma zgodba o uspehu. Z nenehnimi investicijami v proizvodne kapacitete, sodobno tehnologijo, podpiranjem razvoja ljudi in organizacije  zadovoljuje najbolj zahtevne kupce in si zagotavlja strateško konkurenčno prednost.

 

Po vzoru svetovne prakse razvija svoj Carthago proizvodni sistem, ki predstavlja „DNK“ njihovega napredka. Sestavljen je iz svetovno uveljavljenih metod in orodij, kot so: 5S, TPM, KVP, KATA, „Shoopflor“ Management, OKR …, ki se uporablja kot sredstvo za doseganje ključnih rezultatov. 

10.15 - 10.40 

ODMOR S PRIGRIZKI IN MREŽENJE

10.40 - 11.10 

KLJUČNI KADRI IN KOMPETENCE ZA USPEH LEAN SISTEMA 4.0

Bojan Šinkovec I Demetra Lean way

 

Vsebina:

 

 • Predstavitev pristopa Lean sistem 4.0
 • Ključni kadri in kompetence za uresničevanje Lean sistema 4.0
 • Ugotavljanje nivoja zrelosti Lean sistema 4.0

 

Podjetje DEMETRA Lean Way z več kot tremi desetletji inovacij in praktičnih izkušenj piše zgodbe o uspehu, ki niso le obljube, ampak resnične preobrazbe proizvodnih in poslovnih praks.

 

Za nami je več kot 30 let dela s svetovno priznanimi metodami kot so TPM (Total Productive Maintenance), 5S, KAIZEN, in številnimi drugimi, ki so dokazano zvišale produktivnost in učinkovitost številnih podjetij. Od vizualnega menedžmenta,  strukturiranega reševanja problemov po postopkih: DMAIC, PDCA, A3, postavljanja  sistemov dnevnega vodenja, smo z lastnim razvojem programskih rešitev pripeljali Lean na najvišjo razvojno stopnjo. Smo pionirji v uresničevanju Lean sistemov 4.0. Sledimo svetovnim trendom, poznamo globalne in lokalne razmere, zato se zelo dobro zavedamo moči digitalizacije. Toda, da se potencial sodobne tehnologije izkoristi optimalno, so še vedno najbolj ključni ljudje s svojimi sposobnostmi.

11.15 - 11.50

SINERGIJA JAPONSKE IN SLOVENSKE KULTURE ZA USPEH

Hubert Kosler | Yaskawa

Andrej Gornik | Yaskawa

 

Vsebina:

 • Sinergija japonske discipline in slovenskega pragmatizma
 • Vsak dan je priložnost za izboljšanje
 • Izkušnje našega podjetja in vizija digitalnega razvoja
Yaskawa Electric Corporation je japonski proizvajalec servomotorjev, krmilnikov gibanja, AC motornih pogonov, stikal in industrijskih robotov. So večkratni prejemnik nagrade Derwent z uvrstitvijo med 100 najboljših globalnih inovatorjev. Del tega svetovnega uspeha je proizvajalec robotov in tudi razvijalec iz Slovenije. Kraj, kjer vsi ljudje sledijo svoji strasti – vodi jih vizija pametnejše prihodnosti z naprednimi tehnologijami, ki prihranijo dragocen čas in energijo. Z nenehnim izboljševanjem povečujejo učinkovitost in prispevajo k razvoju poslovanja in podjetja ter zagotavljajo zdravo okolje – za trajnostni planet za vse nas.

 

Pomemben vidik njihove strategije napredka je tudi digitalizacija, saj se zelo dobro zavedajo, kako kompleksen in dolgotrajen je prehod na nove tehnologije. V svet digitalizacije vstopajo premišljeno in sistematično, korak za korakom, kot velevajo načela japonske filozofije Kaizen.

11.50 - 12.40 

ODMOR ZA KOSILO

12.40 - 13.10

IZZIVI PRI IMPLEMENTACIJI KAIZEN FILOZOFIJE

Vladimir Martinenko I Marty Consulting

 

Vsebina:

 • Izzivi pri implementaciji metod stalnega napredka
 • Uresničevanje Kaizen kulture na Balkanu
 • Neizogibnost digitalne transformacije
Kje bi moralo podjetje začeti svoje »Lean popotovanje“? Ali je implementacija določenih orodij Lean dovolj za uspeh? Ali je potrebno že v zelo zgodnji fazi popolnoma spremeniti proizvodno filozofijo? Kateri so ključni dejavniki uspeha za operativno odličnost, ki temelji na Leanu in Kaiznu? Zakaj so digitalna orodja Lean-a dandanes potrebna in kako lahko vodjem proizvodnje pomagajo v realnem času pridobljeni podatki pri sprejemanju pravilnih poslovnih odločitev?
Odgovori na vsa ta vprašanja bodo podani iz različnih perspektiv, manjšega in tudi velikega multi-nacionalnega podjetja, iz pozicije vodje obrata in regionalnega Lean managerja. G. Martinenko je strokovnjak z več kot 27 letnimi izkušnjami v proizvodnih podjetjih. Bil je tehnični direktor, vodja obrata, ključni uporabnik SAP-a, glavni operativni direktor, z mnogimi strokovnimi znanji: Six Sigma Green Belt, A3 evropski trener, MTM praktik, predavatelj na Beograjski poslovni šoli ... Izvedel je več 100 izobraževanj iz področja LEAN. Z nami bo delil dolgoletne izkušnje iz uspešnih Srbskih in tudi globalno uveljavljenih podjetij.

13.15 - 13.45

IZGRADNJA MODELA ODLIČNOSTI

Mag. Sintija Križnič I Elpro Križnič d.o.o.

 

Vsebina:

 • Elementi sistema odličnosti EK Križnič
 • Naša opredelitev za digitalizacijo poslovnih procesov
Podjetje Elpro Križnič je iz majhnega družinskega podjetja v 30 letih delovanja zraslo v uspešno poslovno zgodbo. V letu 2022 so se iz Slovenskih Konjic preselili v sodobno tovarno v Slovensko Bistrico.

 

Z večjimi proizvodnimi prostori ter obsežnejšim in zmogljivejšim strojnim parkom so povečali zmogljivosti in postali fleksibilnejši v nudenju izdelkov na področju namenskih stikalnih blokov, vodenju kompleksnih projektov na področju nizkonapetostne in srednje napetostne energije, izgradnji obnovljivih virov energije, celostnih rešitvah v predelavi pločevine in sestavi kovinskih izdelkov.
So eno redkih podjetij, ki so praktično vzporedno s tehnološkim napredkom zaznali tudi potrebo po organizacijskem napredku, da bi delali bolje v korist vseh deležnikov.

 

13.50 - 14.2

PRIKAZ DELOVANJA KONCEPTA LEAN SISTEM 4.0

Tadej Travnikar I Demetra Lean Way

 

Vsebina:

Pripravite se na revolucijo v izvajanju procesov LEAN MENEDŽMENTA z vrhunskimi digitalnimi orodji PERFORMANCE STORYBOARD, ki bodo vaše projekte popeljala na naslednjo raven. Pridružite se nam na ekskluzivnem dogodku, na katerem vam bomo demonstrirali kako poteka delovni dan po načelih LEAN SISTEMA 4.0.

 

Z vami bomo delili izkušnje kako poteka digitalizacija v globalnem sistemu in kako v manjšem sistemu, s kakšnimi ovirami se srečujemo in kako jih premagujemo.

 

Izkoristite priložnost in se seznanite z delovanjem svetovno uveljavljenih digitalnih orodij na praktičnem primeru in raziščite nove možnosti razvojnega sodelovanja na področju leana in digitalizacije.

14.30 - 14.50 

CENTER LEAN ODLIČNOSTI

Bojan Šinkovec I Demetra Lean way

 

Vsebina:

 • Predstavitev ciljev in načrta uresničitve CENTRA LEAN ODLIČNOSTI - „LEAN EXCELLENCE CENTER“
Izvirna zamisel o centru izjemnosti ni prav nič nova, zgolj čas in vztrajna prizadevanja so bila potrebna, da je dozorela. Skozi leta je ekipa podjetja DEMETRA LEAN Way nabrala obilo dragocenih izkušenj in se soočila s številnimi izzivi; zdaj pa smo tik pred tem, da se nam uresniči dolgoletni cilj – vzpostavitev CENTRA LEAN ODLIČNOSTI!

 

Kakšna ironija, priznanje za naše inovativno delo je najprej prišlo od zunaj! To nam daje dodaten zagon za prihodnje razvojne projekte. Vsak zadovoljen uporabnik nas bogati, še posebej cenimo tiste, ki z nami delijo svoje ideje, pohvale ali konstruktivno kritiko. O dobrih praksah smo že mnogo povedali in tudi sedaj ne moremo mimo tega.

 

Močno verjamemo, da lahko naše inovacije bistveno povečajo učinkovitost vašega podjetja in vas popeljejo na višjo raven odličnosti.

 

Letos postavljamo nov mejnik! Odpiramo vrata investitorjem in vsem podjetjem, ki iščete zmanjšanje tveganj in razvojnih stroškov. Trendi v svetu vitkega poslovanja in digitalizacije se razvijajo bliskovito in zamujene priložnosti je težko nadoknaditi. Morda vizija in cilji našega centra Lean odličnosti odpirajo potencial za sodelovanje in ustvarjanje sinergij tudi z vami? Vabimo vas, da skupaj raziščemo možnosti sodelovanja.

14.55 - 15.15 

RAZGLASITEV LEAN EXCELLENCE 4.0 AWARD 

Združevanje elementov leana z digitalnimi tehnologijam Industrije 4.0 pomeni kombinacijo učinkovitosti, v katero je lean pristop osredotočen, z digitalizacijo in povezljivostjo Industrije 4.0. Izvajanje lean prakse lahko prinese pomembne koristi, kot so izboljševanje učinkovitosti, zmanjševanje izgub ali potrat in izboljševanje splošne uspešnosti, posledično tudi bolj trajnostno naravnanost.

 

Naš cilj je nadgradnja proizvodnih in poslovnih procesov, posebej v tistem okolju, kjer vodstvo stremi k razvoju zaposlenih, izboljšanju delovnih procesov in večji operativni učinkovitosti. Prihodnosti ne vidimo brez usklajenosti človeških kompetenc in digitalne tehnologije z lean filozofijo, ki je naše vodilo in strast.

 

LEAN EXCELLENCE 4.0 AWARD  nagrado bo dobilo podjetje, ki je v preteklem obdobju naredilo pomemben napredek v smeri razvoja sistema 4.0.

15.20 - 15.30 

ZAKLJUČEK, VPRAŠANJA, PRESENEČENJE

ZAKAJ SE UDELEŽITI DOGODKA?

 

Rdeča nit letošnje LEAN AKADEMIJE bo tokrat uresničevanje koncepta LEAN SISTEMI 4.0. Pojasnili bomo osnovne pojme in kako premagovati izzive v digitalizaciji LEAN PROCESOV in LEAN strategije. Predstavili bomo današnjo napredno prakso in razmišljanje kaj to pomeni za izvajanje leana in ostalih metod ter orodij nenehnega izboljševanja v prihodnje.

 

Spregovorili bomo tudi o izkušnjah na področju implementacije uveljavljenih metod, modelov in strategij LEAN odličnosti. O izzivih na operativni in organizacijski ravni, kako enak ali podoben pristop nekje deluje in drugje ne, ter kako prebroditi težave.

 

Gostujoči govorci so Yohan GRILLOT, CEO svetovno priznanega dobavitelja opreme za Lean tovarne, SESA SYSTEMS iz Francije; mag. Sintija Križnič, ki je s svojo ekipo sodelavcev uspela v enem letu vzpostaviti vzorno delujoč sistem odličnosti; Hubert Kosler, CEO iz Yaskawe in Andrej Gornik, tehnični direktor iz Yaskawe, ki nosita velike zasluge za nenehni napredek v že tako naprednem podjetju; Marko Jagar, LEAN strokovnjak in praktik iz podjetja Carthago. Ne smemo pa pozabiti domačih protagonistov, Bojana Šinkovca in Tadeja Travnikarja, ki bosta delila izkušnje s pionirskim razvojem Lean sistema 4.0, rešitvami PERFORMANCE STORYBOARD, ki se uspešno širijo na globalnem trgu.

 

Kot pionirji v mnogih pogledih bomo prvič v zgodovini Slovenije razglasili podjetje, ki se je v preteklem obdobju še posebej izkazalo na področju digitalizacije procesov vitke oz. lean organizacije, z nagrado Excellence System 4.0 Award.
Za piko na i, bomo zaključek popestrili s presenečenji.

 

VABLJENI

 

Menedžerji, odločevalci in strategi v proizvodnih in storitvenih podjetjih, LEAN menedžerji, odgovorni za uresničevanje strategije, strokovnjaki in vodje za digitalizacijo, izvajalci metod, pristopov LEAN organizacije in stalnega izboljševanja …

 

Cena za udeležbo na enodnevnem dogodku je 165 EUR.

 

 

PRIJAVE

 

info@demetra-leanway.com  |  + 386 (0)7 30 73 081  |  +386 (0)8 20 52 854
 

LEAN AKADEMIJA 2024

PRENESI LETAK

PRIJAVA NA LEAN AKADEMIJO 2024