Začnimo

DAM - Daily Audit Management

Popolna rešitev za zagotavljanje visokokakovostnih auditov!

Daily Audit Management orodja rešujejo številne izzive v celotnem procesu izvajanja auditov.

To izvrstno orodje lahko nadomesti vsak audit, ki ga običajno izvajamo z vprašalniki, natisnjenimi na papir in nato v različnih preglednicah spremljamo nadaljnje aktivnosti, dodeljene posameznikom, v procesu auditiranja.

Poleg auditov 5S, lahko to izvrstno orodje uporabimo za različne oblike ocenjevanja, kot so ISO pregledi, diagnostika, Gemba obhodi, nivojski auditi - "LPA", opazovanje delovnih mest ..., da ohranimo ali izboljšamo delovne standarde.

Zato je DAM - Daily Audit Management, programsko orodje za strukturirano izvajanje vseh vrst ocen na podlagi vprašanj ali meril.

Uporabljamo ga lahko na računalniku, tablici ali pametnem telefonu.

Z našo strokovno podporo, zagotavljamo enostaven prehod s klasične oblike nadzora v digitalno.

Vse je tako preprosto, da revidiranje ne bo le občasen dogodek, temveč vaša vsakodnevna rutina.

IZVAJAJTE AUDITE:

 • Preprosto in učinkovito
 • Z računalnikom, tabličnim računalnikom ali pametnim telefonom
 • Brez izgube informacij
 • Na strukturiran, PDCA način

 

UPORABA:

 • 5S audit
 • Internal audits
 • Layered Process Audits (LPA)
 • Gemba walk
 • Job observation
 • Diagnostics
 • ISO & internal assessment or audit

Aplikacija PERFORMANCE STORYBOARD® vam omogoča:

 • Skrajšate čas delovnega procesa za 25%.
 • Povečate OUTPUT za 45%.
 • Izboljšate nadzor in preglednost med vsemi hierarhičnimi ravnmi za 100%.
 • Izboljšate angažiranost in zadovoljstvo zaposlenih.
 • Dvignete kakovost in robustnost obdelave informacij v realnem času.
 • Odlično uporabniško izkušnjo.

VEČ O CENAH IN TESTIRANJU