Začnimo

SAM - Small Activity Management

Več, kot zgolj vodenje aktivnosti.

Digitalno upravljanje delovnih nalog oz. digitalni »task management« pomaga posameznikom ali skupinam pri uspešni in organizirani izvedbi majhnih korakov k doseganju ciljev.

Z orodjem SAM (Small Activity Management) upravljamo različne pristope, ki temeljijo na enem primeru: izvajanje agilnih postopkov upravljanja enostavnih ali kompleksnih delovnih nalog, kot so SCRUM, »tagging« oz. označevanje z listki, obvladovanje skoraj dogodkov (near miss) oz. skoraj nezgod, obvladovanje nepravilnosti, reševanje enostavnih problemov (problem solving) in analiza temeljnih vzrokov (root cause), Kaizen procesov ...

Integriran PDCA krog (PDCA cycle) je funkcija, ki omogoča strukturirano upravljanje naloge od začetka do konca, vključno s procesom potrjevanja. Naloge so prikazane v obliki seznama ali vizualno z "lističi" in so samodejno razvrščene po prioriteti in datumu. Z uvedbo digitalnega orodja SAM - KANBAN modela upravljanja dejavnosti, postane delo bolj obvladljivo. Številni usklajevalni sestanki postanejo nepotrebni. Zmanjša se število e -poštnih sporočil in telefonskih klicev zaradi opomnikov ali postavljanja nepotrebnih vprašanj. Ni več ni neposodobljenih elektronskih preglednic, ki ne odražajo dejanskega stanja.

Dejavnosti ali naloge postanejo pregledne, upravljane strukturirano in v realnem času, napredek po aktivnostih je viden takoj.

ZAGOTOVITE UPRAVLJANJE AKTIVNOSTI:

 • Na strukturiran in vizualen način.
 • Z univerzalno rešitvijo za številne delovne procese.

 

UPORABA:

 • Upravljanje aktivnosti
 • Upravljanje skoraj nezgod (ang. Near miss)
 • SCRUM
 • Označevanje z listki (ang. Tagging)
 • Gemba obhodi
 • 5 x Zakaj
 • Vodenje koristnih predlogov
 • Reševanje enostavnih problemov

Aplikacija PERFORMANCE STORYBOARD® vam omogoča:

 • Skrajšate čas delovnega procesa za 25%.
 • Povečate OUTPUT za 45%.
 • Izboljšate nadzor in preglednost med vsemi hierarhičnimi ravnmi za 100%.
 • Izboljšate angažiranost in zadovoljstvo zaposlenih.
 • Dvignete kakovost in robustnost obdelave informacij v realnem času.
 • Odlično uporabniško izkušnjo.

VEČ O CENAH IN TESTIRANJU