Začnimo

PMB - Performance Management Board

Progresivni sistem menedžmenta za vrhunsko odličnost!

Dobrodošli v PMB - Performance Management Board, kjer vam nudimo celovit sistem dnevnega upravljanja – Daily Management System in Shop Floor Management za dosego najvišje odličnosti!

Sistem dnevnega vodenja, običajno imenovan DMS - Daily Management System, je struktura, s katero organizacije izvajajo operativno upravljanje in tako zagotovijo, da njihov vsakdan poteka po načrtih in se nenehno izboljšuje. Z drugimi besedami, zajema vse dejavnosti nadzora delovanja in stalnega izboljševanja, od proizvodnje do najvišjih vodstvenih ravni.

V podjetju DEMETRA Lean Way razumemo pomen robustnega sistema dnevnega upravljanja pri spodbujanju uspeha organizacije. Naše celovito orodje je zasnovano za optimizacijo učinkovitosti pri izvajanju strategije in upravljanju uspešnosti ter vključuje temeljna načela sistema dnevnega vodenja. Z uporabo modula PMB lahko organizacije učinkovito upravljajo aktivnosti, projekte, reševanje problemov, analizo SWOT, ključne kazalnike uspešnosti (KPI) in celo predstavijo kazalnike neposredno na zaslonu, da vodstvu olajšajo odločanje.

V proizvodnji auditerji izvajajo redne Gemba obhode, da zagotovijo stalen nadzor nad dejavniki, kot so produktivnost, kakovost, zdravje in varnost ter druge potrebe. Audite in preglede izvajamo redno, da zagotovimo stalno skladnost in izboljšave uveljavljenih standardov. Preko tega sistema imajo vse ravni vodenja redna dnevna srečanja in tedenske sestanke za podporo odločanju. Poleg tega zagotavlja komunikacijska struktura učinkovit pretok informacij znotraj organizacije, kar omogoča optimalno sodelovanje pri reševanju problemov.

Modul PMB je združljiv s sistemom dnevnega vodenja, izboljša njegove zmogljivosti in spodbuja vrhunsko zmogljivost. Kar ločuje modul PMB od drugih, je njegov strukturiran pristop k obravnavi izzivov in reševanju problemov in se hkrati  povezuje z drugimi orodji. Kadar cilji niso doseženi, PMB zagotavlja zanesljiv okvir za analizo in reševanje težav, kar zagotavlja, da organizacije ostanejo na poti do uspeha.

 

Ključne prednosti modula PMB:

 • HOSHIN KANRI in OKR: modul PMB organizacijam omogoča izkoristiti prednosti procesov HOSHIN KANRI in OKR. Olajša usklajevanje strateških ciljev z operativnimi dejavnostmi, zagotavlja jasno usmerjanje in kaskadno določanje ciljev po celotni organizaciji. S tem se izboljša usklajevanje in izvajanje strategije.
 • SWOT analiza: PMB vključuje SWOT analizo, strateško načrtovalno tehniko, ki organizacijam pomaga identificirati njihove prednosti, slabosti, priložnosti in grožnje. S celovito SWOT analizo organizacije pridobijo dragocene vpoglede za razvoj strategije in sprejemanje odločitev.
 • Ključni kazalniki uspešnosti (KPI): PMB omogoča organizacijam določitev in sledenje KPI-jem, vzpostavljanje robustnega merilnega okvira za evalvacijo uspešnosti in napredka pri doseganju ciljev. Omogoča strukturirano spremljanje in ocenjevanje ter olajša odločanje na podlagi podatkov.
 • Neposredna predstavitev kazalnikov: PMB omogoča funkcionalnost neposredne predstavitve ključnih kazalnikov na zaslonu za vodstvo. Ta funkcija v realnem času omogoča organizacijam spremljanje uspešnosti in sprejemanje pravočasnih odločitev na podlagi ažurnih informacij, kar povečuje preglednost in olajša proaktivno vodenje.
 • Cikel PDCA: PMB vključuje cikel PDCA, priznan model za stalno izboljševanje. Z upoštevanjem cikla PDCA organizacije sistematično načrtujejo, izvajajo, evalvirajo in prilagajajo svoje strategije in procese, kar spodbuja stalni napredek in kulturo inovacij.

 

PMB - Performance Management Board ponuja celovito in zmogljivo rešitev za organizacije, ki si prizadevajo za doseganje odličnosti na področju upravljanja uspešnosti in sistema dnevnega vodenja. S širokim naborom funkcij, vključno s podporo pri izvajanju strategije, HOSHIN KANRI implementacijo, sposobnostjo vodenja ukrepov in projektov, strukturiranimi metodami reševanja problemov, SWOT analizo, sledenjem KPI-jem, neposredno predstavitvijo kazalnikov ter integracijo cikla PDCA, modul PMB organizacijam omogoča, da dosežejo uspeh in stalno izboljšujejo svoje delovanje.

Ne zamudite priložnosti, da spremenite procese upravljanja uspešnosti in sistem dnevnega menedžmenta vaše organizacije. Izberite modul PMB in optimizirajte izvajanje strategije, premagajte ovire, uskladite aktivnosti s cilji, izvajajte SWOT analizo, spremljajte KPI-je, predstavljajte kazalnike vodstvu in spodbujajte stalno izboljševanje s pomočjo cikla PDCA.

Vabimo vas, da nas kontaktirate in se dogovorite za kratko spletno predstavitev na resničnih primerih, da se čimbolj seznanite s tem, kako lahko PMB preoblikuje vaše procese upravljanja uspešnosti in dopolnjuje vaš sistem dnevnega vodenja. Naša strokovna ekipa je pripravljena zagotoviti osebno podporo, da zadovoljimo specifične potrebe vaše organizacije.

Prav tako vam za modul PSB nudimo možnost brezplačnega testiranja, kar vam omogoča, da v resničnem okolju izkusite njegove koristi in vidite pozitiven vpliv, ki bi ga uporaba imela na uspešnost vaše organizacije.

 

Zdaj je pravi čas! Stopite v stik z nami in se odločite za kratko predstavitev ter izkoristite brezplačno testno obdobje za modul PMB - Performance Management Board.

Izkoristite potencial vaše organizacije, dosezite odličnost in se podajte na pot proti dolgoročnemu uspehu.

 

VODENJE KAZALNIKOV USPEŠNOSTI JE LAHKO:

 • Vizualno in pregledno
 • Del upravljanja celotne strategije

UPORABA:

 • Table za vodenje kazalnikov
 • Sistem dnevnega upravljanja
 • Obeya sobe
 • Vodenje ključnih kazalnikov - KPI

Aplikacija PERFORMANCE STORYBOARD® vam omogoča:

 • Skrajšate čas delovnega procesa za 25%.
 • Povečate OUTPUT za 45%.
 • Izboljšate nadzor in preglednost med vsemi hierarhičnimi ravnmi za 100%.
 • Izboljšate angažiranost in zadovoljstvo zaposlenih.
 • Dvignete kakovost in robustnost obdelave informacij v realnem času.
 • Odlično uporabniško izkušnjo.

VEČ O CENAH IN TESTIRANJU