LEAN MENADŽER

Celovita obuka |  od 9. novembra 2022 do 10. novembra 2022

Koliko košta jedan zaposleni?

Moguća su dva odgovora: prvi, mnogo, zaposleni je dodatni trošak; a drugi odgovor, ništa, predstavlja uštedu za kompaniju. Teško je zamisliti kompaniju koja radi bez direktora. U ovo niko ne sumnja, direktor je neko ko poznaje procese kompanije, finansije, mora da zna da radi sa ljudima i tako dalje. Isto je i ako želimo da poslujemo u skladu sa principima lean organizacije u kompaniji i postignemo sve one benefite koje lean nudi. Potreban nam je Lean menadžer, odnosno neko ko poznaje Lean načela i metode i ko je profesionalac. Uvođenje Lean načela i metoda u kompaniju bez Lean menadžera je trošak, gubitak.

Zato u našoj kompaniji DEMETRA Lean Way organizujemo dvodnevnu radionicu LEAN MENADŽER. Radionica će se izvesti 25. i 26. Oktobra 9. i 10. Novembra u hotelu Prag, u Beogradu.

Obukom za sertifikovanog eksperta vitke proizvodnje odnosno »LEAN MENADŽER«, ćete dobiti širinu na sledećim područjima:

 • Razumevanje, kako pravilno upotrebiti uspešne metode vitke proizvodnje;
 • Raširen pogled na elemente operativne odličnosti;
 • Praktične veštine, kako oceniti i trajno eliminirati gubitke - učenje uz rad;
 • Učna gradiva i radne dokumente za efikasno izvođenje postupaka;
 • Pomoć i usmerenja kod prenosa učenih veština;
 • Iskustva za timski rad i meke veštine;
 • Sposobnosti moderiranja grupa, prezentacijske veštine;
 • Veštine »fasilitiranja« kod reševanja problema, posebno kod analize osnovnog uzroka problema;
 • Veštine za upotrebu digitalnih rešenja na področju LEAN organizacije;
 • Izmenu iskustava među samim učesnicima programa i šire;
 • Kompetencije koje su potrebne za vodeću ulogu kod implementacije načela vitke proizvodnje;

 

Kao uvod u radionicu, organizujemo BESPLATNI WEBINAR, 08.09.2022, sa početkom u 13 sati.

Za radionicu i besplatni webinar “Lean menadžer” se možete prijaviti na linku ispod.

WEBINAR

 • Ko je LEAN MENADŽER?
 • Zašto trebamo LEAN MENADŽERA?
 • Uloga i odgovornosti LEAN MENADŽERA
 • Kompetencije LEAN MENADŽERA
 • Predstavljanje programa obuke

RADIONICA

Poznavanje i izvođenje načela vitke proizvodnje je neophodan preduslov za ulazak među vrhunske svetske kompanije!

Vrhunske proizvodne prakse, najviši nivo kvalitete, sigurnosti, produktivnosti, uz optimalne troškove, nije nešto, što će se dogoditi samo od sebe. Za to su potrebni ključni kadri sa  vrhunskim znanjem i kompetencijama.

PROGRAM

Digitalni alati PERFORMANCE STORYBOARD® omogućuju vam da:

 • skratite vrijeme radnog procesa do 25%;
 • povećate OUTPUT za 45%;
 • poboljšate nadzor i transparentnost između svih hijerarhijskih razina za 100%;
 • poboljšate angažman i zadovoljstvo zaposlenika;
 • podignite kvalitetu i robusnost obrade podataka u stvarnom vremenu;
 • doživite izvrsno korisničko iskustvo;

PRIJAVA NA RADIONICU I WEBINAR